Wykaz niektórych dotychczas wykonanych robót budowlanych przez naszą firmę


Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - ul. Boh. Warszawy 44 w Szczecinku
Termoizolacja budynku oraz remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Wyszyńskiego 68 w Szczecinku
Termoizolacja budynku Bałtyckiego Banku Spółdzielczego oddział w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego - ul. Ks. Elżbiety 4-5 w Szczecinku
Termoizolacja budynku internatu ZS nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku
Termoizolacja budynku Szpitala w Szczecinku przy ul. Kościuszki 38
Termoizolacja budynków użyteczności publicznej:
- Szkoła Podstawowa Nr 4 w Szczecinku - Plac Jasny 2
- budynek dawnego Szczecineckiego Ośrodka Kultury przy ul. 9 Maja 12
- Ratusz Miejski w Szczecinku - Plac Wolności 13
- Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" w Szczecinku - ul. Połczyńska 2A
Budowa i rozbudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Czarnobór
ul. Czarnobór 1 w Szczecinku
Budowa Hotelu Residence w Szczecinku
Remont kapitalny Osady leśnej w Czarnoborze k/Szczecinka
Budowa leśniczówki w Jelenim Ruczaju
Kapitalny remont budynku administracyjnego Nadleśnictwa w Połczynie Zdroju
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku
Budowa pomieszczeń administracyjnych i myjni samochodowej dla Firmy Nowak&Nowak w Podgajach
Remont kapitalny budynku administracyjnego Centrostalu PW S.A. w Szczecinku
Roboty elewacyjne, dekarskie budynku Banku Pekao S.A. w Szczecinku
Remont pomieszczeń biurowych oraz sali operacyjnej Banku Pekao S.A. w Szczecinku
Budowa domu jednorodzinnego w Ciemnie pocz. Silnowo
Roboty termorenowacyjne, dekarskie zespołu budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie
Roboty termorenowacyjne, dekarskie budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Wspólnoty Mieszkaniowe budynków nr.9,12,13 w Stoisławiu k/Koszalina
Remont kapitalny 38 pomieszczeń mieszkalnych (łazienki +sypialnie+ przedpokoje) w Wyższym Seminarium Duchownym w Koszalinie
Roboty termorenowacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Sygietyńskiego 17-23 w Koszalinie
Roboty termorenowacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Partyzantów 11 w Koszalinie
Roboty termorenowacyjne budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 9-go Maja 26-28 w Szczecinku
Roboty termorenowacyjne, dekarskie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Koszalińska 24B w Szczecinku
Roboty termorenowacyjne, dekarskie budynku mieszkalnego wielorodzinnego Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Powstańców Wielkopolskich 4 A,B,C w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Wyszyńskiego 20 w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Chełmińska 28-30 w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Szkolna 2 w Szczecinku
Remont zabytkowej kamienicy ul. Kościuszki 33 w Szczecinku
Remont elewacji Szkoły Podstawowej w Jastrowiu
Remont pomieszczeń biurowych Urzędu Miasta w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Winniczna 10 A-E w Szczecinku
Remont kapitalny budynku (dla Urzędu Miasta w Szczecinku) na potrzeby osób bezdomnych
Rozbudowa i dobudowa budynku administracyjnego Nadleśnictwa Czarnobór
ul. Czarnobór 1 w Szczecinku
Termoizolacja budynku przychodni przyszpitalnej ul. Kilińskiego 7 w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Szewska 1-6 w Szczecinku
Termoizolacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ul. Kościuszki 2-4 w Szczecinku

© Kowbud 1986-2014

realizacja : www.KomputerySzczecinek.pl